fbpx

Декларация за освобождаване от отговорност.

Декларация за съгласяване с правилата на състезанието.

Declaration of consent.